Tiedote 8.9.2014

 

 

Lahden vetovoiman vahvistamiseksi
Lahden talousalueen ydinkeskusta ottaa paraikaa merkittäviä edistysaskeleita. Murrosvaiheen aikana keskusta-alueen yrittäjät ovat moninaisten haasteiden edessä. Elinvoimaisuuttamme kohentaville uudistuksille avoin ilmapiiri on avain menestykseen – varsinkin nyt, kun kilpailu kasvukeskusten välillä tuntuu vain kiihtyvän. Idearikkautta ja sujuvaa yhteistyötä tarvitaan laajalti Lahden talousalueen yritysten menestyksen ja alueen asukkaiden viihtyvyyden takaamiseksi.

Torinaluspysäköinti on kuluttajien hyödynnettävissä vasta keväällä 2015; siirtymäkauden aikana keskustan palveluiden tavoitettavuus ei ole paras mahdollinen.
– Näin ollen alueen elinkeinonharjoittajat tarvitsevat kaiken mahdollisen avun saadakseen palveluilleen kysyntää. Tehokkaan markkinointiviestinnän keinoin lahtelaisyrittäjät onnistuvat säilyttämään palvelutarjontansa ihmisten tietoisuudessa. On kaikkien toimijoiden kannalta elintärkeää, että kuluttajat löytävät tiensä entiseen tapaansa esimerkiksi perinteistä rikkaan Lahden Kauppahallin liikkeisiin, toteaa lahtelainen pienyrittäjä Erja Ylisirniö.
– Valtaosa tapaamistani yrittäjistä kokee jääneensä melko yksin asiakashankinnan, verkostoitumistarpeiden ja talouden epävakauden ristipaineissa. Liiallinen byrokratia sekä työaikojen ja tulovirtojen epäsäännöllisyys koetaan suurimmiksi haasteiksi, Ylisirniö kuvailee paikallisyrittäjien kokemuksia.

Ravintola-alalla pitkään toimineen lahtelaisyrittäjän Janne Sillgrenin mielestä elinkeinonharjoittajalle on tarpeen yksilöllisesti räätälöity, kustannustehokas ja mahdollisimman kattava markkinointiviestintä.
– Mainosrahalle on saatava vastinetta. Lehti-ilmoitusten lisäksi tärkeää on saada tarjottaville palveluille ja tuotteille pitkäaikaisempaa näkyvyyttä netin kautta. Markkinointisivuston välityksellä onnistuu kätevästi myös yrittäjien keskinäinen yhteydenpito, Sillgren toteaa.

Sanoista tekoihin
Erja Ylisirniön yrityksen ylläpitämä sivusto ElämääLahdessa.fi haluaa omalta osaltaan tarjota elinkeinonharjoittajille tukeaan heidän ponnisteluissaan oman näkyvyytensä parantamiseksi.
Innovatiivisesti lahtelaista kaupunkielämää esille tuova sivusto ElämääLahdessa.fi on saanut  myönteisen vastaanoton.

– Hiljaisuudessa työstetty ja huolellisesti suunniteltu sivustomme on kerännyt parhaimmillaan miltei 4200 sivuvierailua kuukaudessa. Kesähelteidenkin aikaan sivuvierailuja kertyi ilahduttavat 2500-3000 kuukaudessa, Ylisirniö kertoo.
ElämääLahdessa.fi -sivuston sisällöntuottajina toimivat Erja Ylisirniön ohella toimittaja Jarmo Mäkeläinen sekä graafisen suunnittelun medianomi Marjo-Riitta Hautala.
– Yhteistyömme tavoitteena on elävöittää Lahden kaupunkikulttuuria ja edistää eri alojen yritysten verkostoitumista. Uskomme vakaasti, että kaikkien tahojen vireän yhteistyön avulla uudistuva ja kehittyvä Lahti voi aidosti olla koko seutukunnan veturi ja mahti, Mäkeläinen korostaa.

Otollista aikaa yhteistyölle

Erja Ylisirniö uskoo vahvasti, että syksy 2014 ja tuleva talvi ovat käänteentekeviä luodessamme pohjaa vilkastuvalle kaupunkikulttuurille ja yritysten yhteistyömahdollisuuksille.
– Nyt on syytä keskittyä siihen, mitä voimme saada yhdessä aikaan, sillä yhdessä huutaen ääni kantaa kauemmas. Meidän kaikkien lahtelaisten toimijoiden tulisi kysyä itseltämme: millaisena kaupunkina haluamme Lahtea esitellä? Ylisirniö painottaa.

Lahden alueen parhaina puolina pidetään yleisesti sen optimaalista sijaintia ja ympäröivän luonnonkauneuden tarjoamia harrastusmahdollisuuksia.

– ElämääLahdessa.fi -sivustomme kautta haluamme kertoa, millaisia tuotteita ja palveluja lahtelaisilla elinkeinonharjoittajilla, kivijalkamyymälöillä ja kauppakeskittymillä on tarjottavanaan. Tärkeää on myös jakaa tietoa siitä, mitä kaikkea Lahden ympäristössä voi harrastaa vapaa-ajalla. Näistä asioista sivustollamme vierailijat hakevat ajantasaista tietoa, Ylisirniö toteaa.

Lisätietoja: erja.ylisirnio@markkinointiylisirnio.com
Kuva tiedotteeseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedote 27.9.2013

Muutosten tuulet puhaltavat – Lahden vetovoima vahvistuu

ElämääLahdessa.fi -sivusto monipuolistuu ja laajenee marraskuun alussa, kun

yhteistyö lahtelaisten tunteman toimittajan Jarmo Mäkeläisen kanssa starttaa.

Yhteistyön myötä Lahden talousalueen yrityksistä sivustollamme julkaistavat

artikkelit on mahdollista saada julkaistaviksi myös paikallisissa lehdissä.

Kirjailija, toimittaja Jarmo Mäkeläisen ja ElämääLahdessa.fi -sivuston yhteistyön

tavoitteena on omalta osaltaan edistää ja elävöittää Lahden kaupunkikulttuuria.

Päämääränämme on luoda jotain uutta, ainutlaatuista ja innovatiivista viestintää,

jolla tehostetaan Lahden talousalueen yritysten näkyvyyttä alueen asukkaiden

sekä täällä vierailevien keskuudessa.

Me haluamme yhdessä tarjota oman panoksemme yritysten ja muiden toimijoiden

verkostoitumisen parantamiseksi.

 

Yhteistyössä